3 sätt du kan testa olika yrken | 3 ways you can test out all your career options

(English below)

Hej vänner!

Vilken vecka, vet inte vart jag ska börja men jag kommer berätta lite av allt som har hänt successivt. Ville dock dela med mig av en söt, simpel men ändå inspirerande video och ett par värdefulla tips i slutet på denna bloggen :)

Det är en sjuårig tjej som testar på en rad olika jobb. Jag tyckte att det var så häftigt för att det påminde mig om ett par diskussioner jag har haft i veckan om jobb, karriär och vad man vill göra med sitt liv. Men vem säger att det behöver vara en grej egentligen? Kan det inte vara så att man kan göra flera saker under livet gång?

Kändisen Emma Watson la ut en grej på Facebook ett par år sedan som fastnade hos mig där hon skriver "

I want to be a Renaissance woman. I want to paint, I want to write, I want to act. I just want to do everything." 

Jag tycker att det är så himla bra sagt för VARFÖR ska man bara ägna sig till en enda grej, jag vet själv att jag brinner för flera olika saker och att jag blir rastlös om jag bara gjorder en sak!  
 


För er som följer mig på Instagram så såg ni säkert när jag la ut en Poll på Instagram där jag frågade om man ville jobba med två eller fler saker i sin karriär och då visade det sig att hela 97% hade önskat det!!! Så frågan är varför gör vi inte det, eller gör du det? Vad är era tankar skulle ni vilja syssla med 2 eller fler saker och berätta gärna vad ni har för intressen? Här är en bra video som föklarar och inspirerar oss till att fortsätta vara en så kallad renaissance person. Mer finner du även på min YouTube kanal.

Så friends! Mitt tips till er som vill göra allt - var en "Renaissace/multipotentialite person", måla, blogga, var ingenjör, fashionista, gör allt du vill göra och skapa en karriär som passar dig. Det finns alltid en utväg och jag tror att vi kommer gå mer och mer mot ett samhälle där folk jobbar lite på allt möjligt, där folk är både kreatörer, idrottare såväl som ekonomer och jurister all at once. Där det inte längre kommer vara en chock när man säger att man är bra på matte och samtidigt brinner för att dansa eller skriva.

Här kommer även 3 sätt du kan testa och leva på alla dina intressen:

1)     Frilansa/Konsulta – på så sätt kan du själv bestämma vilka uppdrag du vill ta och även till vilken grad allt mellan 20% till 80%. Det finns en rad hemsidor där du kan hitta uppdrag, men många uppdrag kan även komma via kontakter så se till att nätverka och berätta för folk om vad du gör och vill göra.

2)     Starta eget företag och utforma en verksamhet som tillåter dig att göra allt det du vill – t.ex att din verksamhet består av olika ben/aktiviteter.

3)     Engagera dig ideellt med någon organisation där du får jobba med det du vill på sidan om ett betalt jobb ch samtidigt gör du gott! - T.ex via Volontärbyrån

Hoppas ni tycker om tipsen, dela gärna med vänner som ni vet vill göra olika grejer eller har flertal talanger som inte bör gå till spillo!.

Stay Bossy!💖

Jean


Hello friends!
 
What week, I don’t know where to start but I'll tell you a bit of everything that has happened gradually. However, today I would like to share with a cute, simple yet inspirational video and a couple of valuable tips at the end of this blog :)

The video is of a seven-year-old girl who tries out a variety of jobs. I thought it was so awesome because it reminded me of a couple of discussions I've had in the week about careers. One thing we discussed was who says our career needs to be one thing/path only? Can we not just do several things during our career?

The actress Emma Watson posted this on Facebook a few years ago which stuck with me

"I want to be a Renaissance woman. I want to paint, I want to write, I want to act. I just want to do everything. "

Why is it that we are expected to go for one single thing, I know for myself and that I'm passionate about several things which makes me really restless if I'm stuck with one thing for too long.

For those who follow me on Instagram, you probably saw when I launched an Instagram poll where I asked if you wanted to work with two or more things in their career. Do you know what? it turned out that 97% had wanted to do several different things in their career!!! So the question is why we do not, or do you? What are your thoughts would you like to do  2 or more things in your career and if so what are your interests? On my YouTube channel I have gathered some inspirational videos for those of you who can identify yourself with being a renaissance person.

So friends! My advice to anyone who wants to do everything - be a "multipotential person", paint, blog, be an engineer, a fashionista, do all you want to do and create a career that suits you. There are always different ways to do it and I think we will go more and more towards a society where people work with several different things that suit them. Where people are both creators, athletes as well as entrepreneurs and lawyers all at once. Where it will no longer be a shock when you say that you are good at math and at the same time love to dance and write.

Here are also 3 ways you can test out all your career options at once:

1) Freelance / Consult - This way you can decide which assignments you want to take on and even to what extent. For instance, you can choose to work between 20% to 80%. There are a number of websites where you can find assignments, but many assignments can also come via contacts so be sure to network and tell people about what you do and want to do.

2) Start your own business and design a business that allows you to do whatever you want - for example, your business consists of different activities.

3)Volunteer and get engaged in organizations where you can work with what you love whilst also doing good!

Hope you enjoy the tips, please share with your friends that are multitalented and that need to hear this!.

Stay Bossy!💖

Jean