Hur hinner man med allt? | How to make time for everything

"För varje sak du säger JA till så säger du NEJ till något annat, så frågan är; vad är värt ditt ja och DIN tid?"

Heej,

Nu var det ett litet tag sen, förra veckan var super hektiskt och mycket både privat och på jobb samtidigt som jag försöker få ordning och reda på allt innan jag går på semester! Woho!!

Jag får oftast frågan om HUR jag orkar hålla på med allt jag gör. För de som inte vet så driver jag eget, jag konsultar, jag bloggar och jag är en aktiv del av ett internationellt nätverk och så har jag ett privatliv såklart. Så jag tänkte dela med mig av hur man kan jonglera alla sina åtaganden så att du faktiskt kan göra allt det du faktiskt brinner för.

 
1) Vad är ditt WHY?
Utan detta är det otroligt svårt att prioritera och veta vart du kan lägga din tid och energi på. Så fundera på varför gör du det du gör och sålla bort det som inte leder dig dit du vill.

2) Ta en sak i taget.
Förra veckan hade jag så mycket att jag snabbt insåg att det inte fanns en chans i världen att jag skulle hinna klart allting i tid. Så jag funderade på vad är mitt WHY och insåg att vissa saker var mer kritiska än andra. Sedan tog jag och fokuserade bara på EN enda sak den dagen och struntade fullständigt i allt annat (även på att svara på sms , mail osv som inte hade med det jag höll på med just då). Ibland vill man göra allt men det går inte, så fokusera på det som är viktigt där och då.

3) Planera
Med planering så har du en fokuspunkt, du kommer att veta vad som ska fokuseras på där och då och kan lättare säga nej till det som kommer in i sista minuten (om det inte är kritiskt såklart). Så planera 1 vecka i förväg och sedan gå igenom nästkommande dag, dagen innan ifall att något behöver ändras. Försök verkligen att hålla dig till det också.

4) Gör något som ger dig energi t.ex. Träna.

Det här kanske låter supertråkigt men genom att ta en stund från allt som händer och som måste göras så får du ny energi som du sedan kan lägga på att göra det där tunga och jobbiga arbetet. Så yes gå ut och promenera, träna eller häng med vänner en stund, jag tror att det lönar sig i slutändan.

5) Våga säga NEJ
Ibland ser det ut som att jag gör 100 saker samtidigt och ja jag kanske håller på med mycket olika saker men samtidigt har jag valt att säga nej till många andra grejer. Så tänk på att för varje sak du säger ja till så säger du nej till något annat, så frågan är; vad är värt ditt ja och din tid?

Så det var mina tips, kämpar du också med att jonglera en massa olika saker? Och har du några tips att tillägga? Kommentera gärna nedan :)

Stay Bossy!

Jean(English)

I usually get the comment, “Jean you seem to be doing so many things, how do you manage”. So let me fill you in if you are new here, basically, I run my own company, I am a part-time consultant, I blog here at Modette and I'm an active part of the international network the Global Shapers and of course there is the private side of things with friends and family. These are the things I have chosen to spend my time on so when people ask me how I manage sometimes my answer is I don’t, but rather I choose to, I choose these things meaning I also do not choose other things. Sounds confusing? Ok well, let me get into it and share with you how to juggle all your commitments so that you can actually do what you're really passionate about!

1) Consider what is your WHY?
Without this, it's incredibly difficult to prioritize and know where to spend your time and energy. So think about why you do what you do and remove what does not lead you to where you want to be.

2) Take one step at a time.
Last week I had so much that I quickly realized that there was no chance in the world that I would ever finish everything on time. So I went back to what is my WHY and realized that some things were more critical than others. Then I started to focus only on ONE single thing that day and totally disregarded everything else (including answering texts, mails, etc.). Sometimes you want to do everything but you can’t, so focus on what is important right there and then.

3) Plan
With planning, you have a focus point, you will know what to focus on from time to time, and can easily say no to what comes in the last minute (if it's not critical of course). So plan 1 week in advance and then go through the next day, the day before, if anything needs to be changed and try to stick to your plan.

4) Do something that gives you energy.
This may sound super-boring, but by taking time from everything that's going on and that's got to be done, you'll renew your energy so that you can get back to all the hard work. So yes go out for a walk, work-out or hang out with friends for a while, I think it will pay off in the end.

5) Learn to Say NO
Keep in mind that for everything you say yes to, you say no to something else so the question is, What's worth your yes and your time?
So those are my tips, are you also struggling to juggle a lot of different things? And do you have any tips to add? I would love to hear your thoughts in the comments below.

Stay bossy!

Jean