Hur du rensar och prioriterar bättre i livet | How to spring clean your thoughts and prioritise better
(English below)
Hey beauties!
 
Hoppas att ni har haft en bra dag! I mitt fall känns det som att hela förra veckan var en liten röra. Men det är OK för att det har fått mig att inse att det är dags att vårrensa mitt liv . Det kanske låter lite konstigt med att vårrensa ens liv men vet du vad, jag tror att det skulle behövas göras oftare, i alla fall i mitt fall. 
 
 
Anledningen till att jag gör det är egentligen för att det har varit rörigt, och otroligt många bollar i luften. Det kan vara kul ibland men efter ett tag så sliter det på en och när jag börjar känna av det så gör jag en inventering av mitt liv och rensar så att jag kan undvika dåliga mönster och ohälsa. Har ni något knep för sådana situationer? 💚
 
Här är mina tips på hur du kan vårrensa dina tankar och ditt liv.
1) Inventera ditt liv: Vem, Vad, Varför? Vem spenderar all min tid med, vad gör jag med all min tid? Varför gör jag allt jag gör? När du har gjort den inveteringen kommer du få en klarare bild av vart all din tid går till så att du lättare kan prioritera och rensa.
 
2)  Skriv, Skriv och skriv ännu mer! Att skriva ner sina tankar, bekymmer och även allt man är tacksam för kan hjälpa att rensa dina tankar och strukturera upp röran. 
 
3)  Hitta en träningsform som hjälper dig rensa dina tankar: För mig så är det intervallträning eller att springa (helst ute). Det finns dessutom så många andra fördelar med träning!
 
4)  Prata med en vän och be dem ställa frågan "varför" till allt du säger.  Det kan hjälpa dig tänka till lite djupare och ge dig en djupare förståelse för saker och ting och då blir det dessutom lättare att se när man gör saker som egentligen är onödiga, som har en negativ effekt på dig eller kanske inte behöver prioriteras just då. 
 
 
Testa någon av dessa och berätta gärna vad ni tycker om det funkar för er som det har gjort för mig ☺
 
"Much of what is sacred is hidden in the ordinary, everyday moment of our lives. To see something of the sacred in those moment a takes slowing down so we can live our lives more reflectively." - Ken Girr
 
Stay bossy!
Jean 💖
 

Hey beauties!

I hope you have had a good day! In my case it feels like last week was a little bit of a mess. But that's OK because it made me realize it's time to do a little spring cleaning in my life. It might sound a little strange to spring clean one's life but do you know what, I think I would be better of doing it more often to be honest.

The reason I do this is actually because I’ve been juggling insanely too many things at once. Don’t get me wrong I love all the things I do, and that is the problem but after a while it starts wearing you down little by little. It is when I start feeling this that I do an inventory of my life and start cleaning so that I can avoid bad patterns and maintain my health. Do you have any tricks for handling such situations? 💚

Here are my tips on how to cleanse your thoughts and prioritize better.
1) Do an inventory of your life: Who, What, Why? Who do I spend all my time with, what do I do with all my time? Why do I do what I do? Once you've made that inventory, you'll get a clearer picture of where all your time goes and it should make it easier to prioritize.

2) Write, Write and Write Even More! Writing down your thoughts, concerns and even everything you are grateful for can help cleanse your thoughts and structure the little mess.

3) Find a form of exercise that helps you clear your mind: For me, it's HIIT training or running (preferably outside). There are also so many other benefits of exercising!

4) Talk to a friend and ask them to keep asking you "why" to all your answers. It can help you think a little deeper and give you a deeper understanding of things and then it becomes easier to see when doing things that are unnecessary, which adversely affect you or maybe just do not need to be prioritized right then.

Try one of these tips and let me know what you think and if it works for you as it has done to me!

"Much of what is sacred is hidden in the ordinary, everyday moment of our lives. To see something of the sacred in those moment takes slowing down so we can live our lives more reflectively." - Ken Girr

Stay bossy!💪

Jean 💖

Tilde A

Så bra! Instämmer 100% Kram <3

Svar: Vad kul :D! Kram <3
Jean Rose

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress