How to Kickstart your business | Kickstarta ditt företag idag med 3 praktiska tips

(Swedish below)

One of the questions that I keep getting repeatedly is " How to kickstart a business idea". I get told Jean I have this business idea but I don't know what to do with it, what is the first thing I should do to kickstart my business idea? So I thought I would share 3 basic tools you can use to kickstart your business now. Let's go!

 1. Do a NABC - The NABC model will help you to formulate your business idea and after completing it you should be able to pitch your business idea and present it to anyone in a short and understandable way.

   Source: NABC model från - https://sciencepark.se/utveckla-foretag/nabc/

   

 2. Write a simple business plan. It doesn't have to be lengthy or the old school business plan that looks more like a university essay. You can start by using the Business model canvas - which looks like this (below). I normally recommend that you print out the Business Model Canvas on an A3 paper or bigger and use post it notes to adress all the categories. That way you will be able to change the Business Model Canvas as you go along, because your business plan will most certainly change as you go along.

 3. Do some market research - Market research is a critical way of validating your business idea. You can keep it really simple and use google forms or any other questionnaire services like SurveyMonkey.  Ideally you will want as many people as possible to ask, just make sure they fit your target group and ideally people that will be honest with you - so avoid only sending it  only to your closest friends. But if you do you can ask them to send it to their acquantances that fit the target group.

These 3 steps are probably some of the most critical but also basic things you can do to kickstart your business and turn your business idea into reality. This is also just the beginning and also the pillars for building a strong business. After this you will get to the real hard work of selling and marketing  your products and services. But one thing at a time so get started now and let me know how it goes. Also do let me know if you have any question :)

Stay working!

Jean  💖


(Swedish)

En av de mest återkommande frågorna jag får är hur man sätter  igång med sitt företag. Kanske har du en ide men vet inte riktigt vart du ska börja, vad ditt första steg ska vara är osv. Därför tänkte jag ge er 3 konkreta tips på hur du kan kickstarta ditt företag.

 1. Gör en NABC - NABC modellen hjälper dig att konkretisera din affärsidé. Efter att ha slutfört det borde du kunna presentera din idé  kort och koncist för vem som helst. Det är även grunden till att kunna skriva en mer utförlig affärsplan som t.ex. Business Model Canvas och att kunna ställa rätt frågor i din marknadsundersökning osv. (Se bild ovan under punkt 1).

 2. Skriv ner din affärsplan. Att skriva en affärsplan behöver inte vara så komplicerat. Du berhöver till exempel inte börja med att skriva en lång affärsplan eller den traditionella affärsplanen som ser mer ut som en C-uppsats, i alla fall inte i början. Istället så kan du börja med the business model canvas som är en lite lättare affärsplan. Ett tips är att skriva ut den på ett stort A3 (eller större) papper och använda dig av post-it lappar så slipper du göra om hela varje gång du ändrar din affärsplan, för att din affärside kommer troligtvis att ändras om och om igen. (se bild ovan under punkt 2)

 3. Påbörja din marknadsundersökning - Försök att hålla det simpelt och använd ett Google-formulär eller liknande frågeformulär som SurveyMonkey. Det är bra att ha så många som möjligt, men se bara till att personerna som svarar på formuläret passar din målgrupp.

De här tre sakerna är nog de mest grundläggande för att kickstarta sin business. Efter det så börjar det riktiga arbetet med att sälja, marknadsföra dina tjänster eller produkter bl.a.

Men nu tar vi en sak i taget så börja nu och berätta gärna hur det går eller om du har några frågor! :)

Stay working!

Jean💖

5 Things I Wish I Knew Before Investing 5 Years Of My Life At University

English below

Hej vänner!
Tänk att det är dags igen, nu i sommar får flera tusentals personer antagningsbesked och de får reda på om de har kommit in på sitt dröm universitet eller sin drömkurs eller inte. Jag minns själv hur det var när jag satt där och uppdaterade hemsidan typ varannan minut bara för att ta reda på om jag fått ett ja eller ett nej.

Jag fick ett ja tillslut, men sen så kom den svåra frågan, vilken ska jag välja? Mitt första val var ju bra för att det var nära hem och en bra skola  och om jag ska vara helt ärlig så gav det mig en riktigt bra vibe när jag var där. Men det gjorde mitt andra val också!!! Så vad gör man? Vad väljer man?

Att välja program på universitet kan ha en stor effekt på hur du trivs på universitetet. Jag har haft vänner som bytt kurs mitt i allting eller till och med mot slutet av deras utbildning för att dem insåg att det inte alls var för dem, eller det dem ville syssla med i framtiden. Så jag tänkte dela med mig av 5 saker jag önskar att jag visste innan jag investerade 5 år av mitt liv till att plugga på universitet.

 1. Välj ett ämne som du är genuint intresserad av!
  Att välja en utbildning enbart för att den är populär eller för att dina föräldrar eller vänner tycker att den är bra kommer inte att hjälpa dig när du sitter där med tenta efter tenta och en massa gruppuppgifter. Du kommer lägga otroligt mycket tid på det så välj något du är intresserad av och som du kan tänka dig sitta ner i flera timmar och läsa och lära dig nya saker om.

 1. Välj rätt universitet för DIG!
  Att välja din utbildning är en sak, men att välja universitet är minst lika viktigt. Som jag nämnde tidigare så hade jag sökt till likvärdiga utbildningar på två olika universitet men det som fick mig att välja den ena över den andra var min bild av universitetet och känslan jag fick när jag var där och hälsade på. Jag kände direkt att jag skulle kunna tänka mig att leva där och bygga upp mitt liv där på 4 år!. Så prata med folk som har gått där förut eller som till och med har gått just den utbildningen förut om vad dem tyckte om både universitetet och utbildningen.

 1. Du väljer inte bara utbildning du väljer livskamrater, nätverk och kollegor!
  Att välja utbildning handlar om så mycket mer, de personerna du går med kommer kanske bli dina bästa vänner för man spenderar otroligt mycket tid ihop. Dem kan bli dina framtida kollegor också! I arbetslivet så är nätverk ett av det viktigaste för att lyckas, så att välja en utbildning och en skola som satsar på sitt nätverk med sina studenter och även utåt mot näringslivet är minst lika viktigt, det kommer att hjälpa dig börja bygga din framtid innan du ens har gått ut universitetet.

 1. Varken din karriär eller ditt liv är över om du inte kom in på din drömutbildning!
  Ja din utbildning är viktig för din karriär, men det är viktigt att komma ihåg att det är inte ALLT. Du är inte dålig för att du inte kom in på just den utbildningen, tänk på att det säkert är hundratals andra som har sökt till samma program. Så ge inte upp sök igen nästa år!

 2. Du har rätt att ändra dig! It's never too late...
  Detta gäller med allt i livet, du har rätt till att ändra dig i framtiden, så om du tackar ja till denna utbildningen så kör hårt men om det skulle bli så att du inte trivs på universitetet eller med utbildningen prata med någon ansvarig på skolan och se vad du har för alternativ. Du kanske kan byta utbildning eller så får du söka om på nytt, men det kan vara värt det än att sitta fast i något du inte trivs med.

 
 
 Saken är att detta är ETT beslut utav alla andra hundratals stora beslut du kommer ta i livet, så även fast det är viktigt så är det inte the end of the world om det inte blir rätt från början. Jag t.ex har en kandidat i företagsekonomi från Brunel University och en masters i Corporate and Financial management från Lunds Universitet. Även fast jag är supernöjd med min examen så har jag valt att gå ifrån det spåret lite och satsa på entreprenörskap, det jag lärde mig då hjälper absolut men det är inte det som är viktigaste, det är snarare min livserfarenhet som har hjälp mig nå dit jag vill.

Stay educated!

Jean💖
 

English

This summer, thousands of people will find out if they have got accepted to their dream university or not. I remember how I was when I sat there and updated the website almost every other minute just to find out if I had a yes or no.

Although I got accepted to my top choices, the most difficult question remained, which should I choose? Is my first choice still my best choice? Have I made the right decision?
My first choice was good because it was close to home and a good school and if I'm to be honest, I got a really good vibe when I was there. But I did at my second choice too !!! So what do you do? What do you choose?

Choosing program at university can have a big impact on your entire well-being at the university. I have had friends who changed courses in the middle of the program or even towards the end of their university program because they realized that it was not at all what they expected or what they wanted to do in the future, so take an extra moment to read through this and think about your big choice.

So here are 5 things I wish I knew before investing 5 years of my life to study at university!

 1. Choose a topic that you are genuinely interested in!
  Choosing an education just because it's popular or because your parents or friends think it's good will not help you when you are sitting there with a pile of exams and tons of group assignments. You will spend an incredible amount of time studying, so choose something you are interested in and you can imagine sitting down for hours and and hours reading about learning new things.

 2. Choose the right university for you too not just the program!
  Choosing your program is one thing, but choosing university is just as important. As I mentioned earlier, I had applied for equivalent education at two different universities but what made me choose one over the other was my image of the university and the feeling I got when I was there. I instantly felt that I would like to live there and build my life there for the next 4 years of my life!. So talk to people who have gone to the university before or that are at the university then and ask them what they liked about both the university and the program. A funny story is when I was handing in my masters assignment for binding and the guy in the store saw what program I was reading and he was like “ is this yours? Are you really studying this?!” and i was like “yes, why?” and he said that many of the students that had been there had said the same thing, that it was by far the toughest program in the business school!! Hahah so yeah imagine if i had talked to him before, would I have chosen that program or not?

 3. You do not only choose education you are also choosing your life-long friends, your network, your business partners and your potential colleagues!          
  Choosing education is about much more than just the education in itself. The people you meet may become your best friends because you spend an incredible amount of time together, they can become your future colleagues too! In your career, networking will probably be the most important thing that will lead to your success, so choosing an education and a school that invests in their network with their students and outwardly towards the business world is equally important, it will help you start building your future before you even leave university.

 4. Your career and your life is not over if you didn’t get into your dream university!
  Yes, your education may be important for your career, but it's important to remember that it's not everything. You're not bad because you did not get into that particular program. Remember that there are probably hundreds of other people who have applied for the exact same program. So do not give up apply again next year!

 5. You have the right to change your mind! It's never too late …                                
  This actually applies to everything in life, you have the right to change your mind in the future so if you start studying, go for it 100% but if you do not like the university the program talk to someone in at your university administration and wee what options you have. If you figure it out early perhaps you can change program, or you may need to apply for a new one, but it may be worthwhile rather than getting stuck in something you do not like.

The thing is that this is ONE of the 100,000 other decisions you will be making in life, so even though it's super-important, it's not the end of the world if you don’t get it right from the start. For example, I have a Bachelor of Business Administration and a Master of Corporate and Financial Management from Lund University. Even though I'm happy with my degree, I've chosen to kind of change track and go for entrepreneurship, what I learned at university is absolutely useful but that's not the most important thing, I found that my life experience has been the most useful.

Stay educated!

Jean💖

Starting an Online Business - 3 Tips From an Influencer and Entrepreneur

(English below)

Det är inte alltid lätt det här livet, livet som egenföretagare. Men då och då så får man se och vittna om success stories som ger en hopp om att man faktiskt kan starta och driva ett framgångsrikt företag på det man älskar.

Ett par veckor sedan var jag inbjuden till ett lanseringsevent för ett brand som jag verkligen tror starkt på. Inte bara för att jag absolut älskar väskor men också för att jag verkligen tror personen bakom företaget. Jag träffade Frida som är grundare till ByLundemo inte för så längesen genom jobbet, och vi klickade direkt. På något sätt misstänker jag att vi kanske klickade för att hon precis som jag är en multi passionerad entreprenör. Hon har haft en framgångsrik karriär som DJ och hon är även en influencer och har nu byggt upp hennes varumärke ByLundemo, hur häftigt är inte det?

Jag brukar säga att folk köper inte av företag folk köper av personen bakom företaget. Det var verkligen något jag såg i henne, hur hon verkligen brann för hennes varumärke och hela konceptet. Så tänk på det när du startar ett företag, vad säger ditt brand om ditt företag och även ditt personliga brand.

 
Eventet var en superrolig brunch med en massa god mat, en massa härliga powertjejer som ni ser i bilden ovan, vi fick även håret stylat av Dashl och typ världens bästa goodie bags ! Vi fick alla en ByLundemo väska i valfri färg och smink från YSL (Yves Saint Laurent). Jag valde den röda. 
 

I och med att jag tycker att hon en otroligt inspirerande person så jag passade på att fråga Frida om tips åt er för hur ni själva kan starta en framgångsrik e-handelsbutik, här har ni!

Frida Lundemo’s 3 tips för att starta en framgångsrik online business.

 1. Du måste ha en STOR passion för det du gör och det du startar upp. Alla timmar jag har lagt på mitt företag går nog inte ens att räkna & hade jag inte haft den där passionen för det hade det inte gått. Så gör det inte endast för pengarna!

 2. Våga utnyttja ditt nätverk – det är inte alls dumt & tro mig, man har fler i sin omkrets som man kan få stor hjälp av. Så våga fråga!

 3. Bli bra på att berätta om din idé & ge inte upp, det är dem som inte ger upp som lyckas!

 
Om du vill så kan du spana in henne på Instagram under @ByLundemo

Har du något du vill eller kanske redan har startat? Berätta gärna nedan i kommentarerna.

Stay bossy!

Jean


 

It's not always easy this entrepreneur life. But every now and then you can see real success stories that give hope that you can actually start and run a successful business based on what you love.

A couple of weeks ago I was invited to a launch event for a brand that I really believe in. Not only because I absolutely love handbags but also because I really believe in the person behind the company. Her name is Frida and I met Frida who is founder of ByLundemo, at work, and we got along really well. In some way, I suspect we might have got along so well because she, just like me is a multi passionate entrepreneur. She started of with a successful career as a DJ and she is also an influencer and has now built up her brand ByLundemo, how awesome is it?

I usually say that people do not buy from companies people buy from the person behind the company. This was really something I saw in her, the passion for her brand and the entire concept of creating a handbag brand that also empowers women. Thats one piece of advice if you are thinking or in the process of starting a business, what does your brand say about your business and even your personal brand?

I obviously think she is an incredibly inspiring person, so I took the opportunity to dig for some top tips on how to start a successful online business for you guys! Have a look this is what she said:

Frida Lundemo's 3 tips for starting a successful online business.

 1. You must have a GREAT passion for what you do. All the hours I have put in my company, I can’t even begin to count. And if i had not been passionate enough it wouldn’t have worked. So don’t do it only for the money!

 2. Dare to ask and utilise your network - it's never a bad idea to ask and believe me, you have more people around you who can help you than you probably think. So dare to ask!

 3. Be good at telling about your idea & do not give up, it's the people who do not give up that succeed in the end.

If you want to check her out on Instagram under @ByLundemo

Do you have your own business already or do you dream of one? Please tell me below in the comments.

Stay bossy!

Jean