3 sätt du kan testa olika yrken | 3 ways you can test out all your career options

(English below)

Hej vänner!

Vilken vecka, vet inte vart jag ska börja men jag kommer berätta lite av allt som har hänt successivt. Ville dock dela med mig av en söt, simpel men ändå inspirerande video och ett par värdefulla tips i slutet på denna bloggen :)

Det är en sjuårig tjej som testar på en rad olika jobb. Jag tyckte att det var så häftigt för att det påminde mig om ett par diskussioner jag har haft i veckan om jobb, karriär och vad man vill göra med sitt liv. Men vem säger att det behöver vara en grej egentligen? Kan det inte vara så att man kan göra flera saker under livet gång?

Kändisen Emma Watson la ut en grej på Facebook ett par år sedan som fastnade hos mig där hon skriver "

I want to be a Renaissance woman. I want to paint, I want to write, I want to act. I just want to do everything." 

Jag tycker att det är så himla bra sagt för VARFÖR ska man bara ägna sig till en enda grej, jag vet själv att jag brinner för flera olika saker och att jag blir rastlös om jag bara gjorder en sak!  
 


För er som följer mig på Instagram så såg ni säkert när jag la ut en Poll på Instagram där jag frågade om man ville jobba med två eller fler saker i sin karriär och då visade det sig att hela 97% hade önskat det!!! Så frågan är varför gör vi inte det, eller gör du det? Vad är era tankar skulle ni vilja syssla med 2 eller fler saker och berätta gärna vad ni har för intressen? Här är en bra video som föklarar och inspirerar oss till att fortsätta vara en så kallad renaissance person. Mer finner du även på min YouTube kanal.

Så friends! Mitt tips till er som vill göra allt - var en "Renaissace/multipotentialite person", måla, blogga, var ingenjör, fashionista, gör allt du vill göra och skapa en karriär som passar dig. Det finns alltid en utväg och jag tror att vi kommer gå mer och mer mot ett samhälle där folk jobbar lite på allt möjligt, där folk är både kreatörer, idrottare såväl som ekonomer och jurister all at once. Där det inte längre kommer vara en chock när man säger att man är bra på matte och samtidigt brinner för att dansa eller skriva.

Här kommer även 3 sätt du kan testa och leva på alla dina intressen:

1)     Frilansa/Konsulta – på så sätt kan du själv bestämma vilka uppdrag du vill ta och även till vilken grad allt mellan 20% till 80%. Det finns en rad hemsidor där du kan hitta uppdrag, men många uppdrag kan även komma via kontakter så se till att nätverka och berätta för folk om vad du gör och vill göra.

2)     Starta eget företag och utforma en verksamhet som tillåter dig att göra allt det du vill – t.ex att din verksamhet består av olika ben/aktiviteter.

3)     Engagera dig ideellt med någon organisation där du får jobba med det du vill på sidan om ett betalt jobb ch samtidigt gör du gott! - T.ex via Volontärbyrån

Hoppas ni tycker om tipsen, dela gärna med vänner som ni vet vill göra olika grejer eller har flertal talanger som inte bör gå till spillo!.

Stay Bossy!💖

Jean


Hello friends!
 
What week, I don’t know where to start but I'll tell you a bit of everything that has happened gradually. However, today I would like to share with a cute, simple yet inspirational video and a couple of valuable tips at the end of this blog :)

The video is of a seven-year-old girl who tries out a variety of jobs. I thought it was so awesome because it reminded me of a couple of discussions I've had in the week about careers. One thing we discussed was who says our career needs to be one thing/path only? Can we not just do several things during our career?

The actress Emma Watson posted this on Facebook a few years ago which stuck with me

"I want to be a Renaissance woman. I want to paint, I want to write, I want to act. I just want to do everything. "

Why is it that we are expected to go for one single thing, I know for myself and that I'm passionate about several things which makes me really restless if I'm stuck with one thing for too long.

For those who follow me on Instagram, you probably saw when I launched an Instagram poll where I asked if you wanted to work with two or more things in their career. Do you know what? it turned out that 97% had wanted to do several different things in their career!!! So the question is why we do not, or do you? What are your thoughts would you like to do  2 or more things in your career and if so what are your interests? On my YouTube channel I have gathered some inspirational videos for those of you who can identify yourself with being a renaissance person.

So friends! My advice to anyone who wants to do everything - be a "multipotential person", paint, blog, be an engineer, a fashionista, do all you want to do and create a career that suits you. There are always different ways to do it and I think we will go more and more towards a society where people work with several different things that suit them. Where people are both creators, athletes as well as entrepreneurs and lawyers all at once. Where it will no longer be a shock when you say that you are good at math and at the same time love to dance and write.

Here are also 3 ways you can test out all your career options at once:

1) Freelance / Consult - This way you can decide which assignments you want to take on and even to what extent. For instance, you can choose to work between 20% to 80%. There are a number of websites where you can find assignments, but many assignments can also come via contacts so be sure to network and tell people about what you do and want to do.

2) Start your own business and design a business that allows you to do whatever you want - for example, your business consists of different activities.

3)Volunteer and get engaged in organizations where you can work with what you love whilst also doing good!

Hope you enjoy the tips, please share with your friends that are multitalented and that need to hear this!.

Stay Bossy!💖

Jean

Hur du rensar och prioriterar bättre i livet | How to spring clean your thoughts and prioritise better
(English below)
Hey beauties!
 
Hoppas att ni har haft en bra dag! I mitt fall känns det som att hela förra veckan var en liten röra. Men det är OK för att det har fått mig att inse att det är dags att vårrensa mitt liv . Det kanske låter lite konstigt med att vårrensa ens liv men vet du vad, jag tror att det skulle behövas göras oftare, i alla fall i mitt fall. 
 
 
Anledningen till att jag gör det är egentligen för att det har varit rörigt, och otroligt många bollar i luften. Det kan vara kul ibland men efter ett tag så sliter det på en och när jag börjar känna av det så gör jag en inventering av mitt liv och rensar så att jag kan undvika dåliga mönster och ohälsa. Har ni något knep för sådana situationer? 💚
 
Här är mina tips på hur du kan vårrensa dina tankar och ditt liv.
1) Inventera ditt liv: Vem, Vad, Varför? Vem spenderar all min tid med, vad gör jag med all min tid? Varför gör jag allt jag gör? När du har gjort den inveteringen kommer du få en klarare bild av vart all din tid går till så att du lättare kan prioritera och rensa.
 
2)  Skriv, Skriv och skriv ännu mer! Att skriva ner sina tankar, bekymmer och även allt man är tacksam för kan hjälpa att rensa dina tankar och strukturera upp röran. 
 
3)  Hitta en träningsform som hjälper dig rensa dina tankar: För mig så är det intervallträning eller att springa (helst ute). Det finns dessutom så många andra fördelar med träning!
 
4)  Prata med en vän och be dem ställa frågan "varför" till allt du säger.  Det kan hjälpa dig tänka till lite djupare och ge dig en djupare förståelse för saker och ting och då blir det dessutom lättare att se när man gör saker som egentligen är onödiga, som har en negativ effekt på dig eller kanske inte behöver prioriteras just då. 
 
 
Testa någon av dessa och berätta gärna vad ni tycker om det funkar för er som det har gjort för mig ☺
 
"Much of what is sacred is hidden in the ordinary, everyday moment of our lives. To see something of the sacred in those moment a takes slowing down so we can live our lives more reflectively." - Ken Girr
 
Stay bossy!
Jean 💖
 

Hey beauties!

I hope you have had a good day! In my case it feels like last week was a little bit of a mess. But that's OK because it made me realize it's time to do a little spring cleaning in my life. It might sound a little strange to spring clean one's life but do you know what, I think I would be better of doing it more often to be honest.

The reason I do this is actually because I’ve been juggling insanely too many things at once. Don’t get me wrong I love all the things I do, and that is the problem but after a while it starts wearing you down little by little. It is when I start feeling this that I do an inventory of my life and start cleaning so that I can avoid bad patterns and maintain my health. Do you have any tricks for handling such situations? 💚

Here are my tips on how to cleanse your thoughts and prioritize better.
1) Do an inventory of your life: Who, What, Why? Who do I spend all my time with, what do I do with all my time? Why do I do what I do? Once you've made that inventory, you'll get a clearer picture of where all your time goes and it should make it easier to prioritize.

2) Write, Write and Write Even More! Writing down your thoughts, concerns and even everything you are grateful for can help cleanse your thoughts and structure the little mess.

3) Find a form of exercise that helps you clear your mind: For me, it's HIIT training or running (preferably outside). There are also so many other benefits of exercising!

4) Talk to a friend and ask them to keep asking you "why" to all your answers. It can help you think a little deeper and give you a deeper understanding of things and then it becomes easier to see when doing things that are unnecessary, which adversely affect you or maybe just do not need to be prioritized right then.

Try one of these tips and let me know what you think and if it works for you as it has done to me!

"Much of what is sacred is hidden in the ordinary, everyday moment of our lives. To see something of the sacred in those moment takes slowing down so we can live our lives more reflectively." - Ken Girr

Stay bossy!💪

Jean 💖

Undvik detta om du vill ha en lyckad after work | Avoid this if you want a successful after work
(English below)
 
Hej vackra du!
Hoppas att du mår bra? Jag har haft en fantastiskt men absolut maxad vecka och det verkar som att helgen blir densamma! Ibland försöker jag verkligen skala ner på helgaktiviteter och passa på att vila och få in lite egentid och planering. Men inte denna helgen!
 
Fredagen började med en spontan AW på Scandic Downtown Camper (ett av mina favorithotell i Stockholm). Men det var inte en stressfri väg dit. Vi gick runt i jakt på den perfekta uteserveringen för att njuta av den första riktiga vårsolen, men det visade sig att det var många andra som tänkte precis likadant! 😎

Vi började med Scandic Continental och där var det en lång kö till hissen ( vad jag uppfattade så verkade det bara finnas en hiss för "icke hotellgäster" som skulle ta oss upp till deras rooftop så vi gav upp på det efter att ha försökt vara smarta och ta trapporna som bara ledde upp till restaurangen😂.
 
Så vi gick mot Brunkenbergstorg där vi snabbt såg att TAK  var minst lika fullt. Vid det laget var vi för hungriga och beslutade oss för att prioritera mat över utsikt vilket slutade med att vi käkade hamburgare på Downtown Camper. Downtown Camper är ändå ett av mina favoritställen så det var en WIN ändå!  
 
 
Här får ni två lite tips så att ni kan undvika att gå runt som vi gjorde.
 
1) Lämna jobbet tidigt! (Vi träffades ca kl 18 och då var redan alla andra ute som hade hunnit sluta tidigare)
2) Planera i förväg och kanske boka bord om ni är många
 
Kommentera gärna med era bästa AW ställen så testar jag gärna de nästa gång!
 
Until next time -->Stay bossy!💖
 
Jean
 

Hey beautiful person!

I hope you are doing great?  I have had a fantastic but absolutely maxed out week and it looks like the weekend will be the same! Sometimes I really try to minimise the about of weekend activities I plan and make sure to rest and get some ME time and planning done, but not this weekend!

Friday started off with a spontaneous AW at Scandic Downtown camper (one of my favourite hotels in Stockholm). But it certainly wasn't a stress-free way there. We were on a hunt for the perfect rooftop to enjoy the first real sun, but it looked like we weren't the only ones thinking the same thing! 😎

We started off with Scandic Continental and what we found was a long queue to the elevator which was supposed to take us up to the rooftop, so we gave up after trying to take the stairs that did not lead anywhere but the restaurant on the floor above 😂.

At last we ended up going to Brunkenbergstorg where we quickly saw that TAK  was equally as packed. At that point we decided to change our priorities from finding a perfect view to feeding our hungry bellies, so we ended up at Downtown Camper. Downtown camper is one of my favourite places, so it was a WIN anyways!

I will leave you with two learning point.
1) Leave work early on a sunny Friday! (We met at 18 which meant that all the people that finished earlier had a chance to grab a spot before us)

2) Plan in advance and book a table especially if you are many

Comment below and let me know what your favourite AW places are and I might try them out.

Until next time --> Stay bossy! 💖
 
Jean